KBOGG

Meldpunt Seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke relaties

In 2013 en 2015 is op de synodevergaderingen van onze gemeenten gesproken over seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke relaties. Seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een ambtsdrager of kerkelijk werker ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, is  te allen tijde een groot kwaad, dat ontoelaatbaar is. Het hoeft geen betoog dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag in flagrante strijd is met hetgeen een heilig God ons in Zijn Woord voorhoudt over de reinheid en heiligheid van Zijn dienst, en met wat Hij gebiedt en verbiedt in de omgang met onze naaste. Slachtoffers kunnen levenslang gebukt gaan onder de gevolgen. De kerk hoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Als deze gruwelijke zonden toch plaatsvinden, moet beslist ingegrepen worden. Voor kerkenraden is daarom een protocol vastgesteld en daarnaast is een klachten- en beroepscommissie gevormd, voor onderzoek en beoordeling van klachten.

Voor onze (doop)leden is een Meldpunt ingesteld, waar zij met problemen en/of vragen rond seksueel misbruik door een ambtsdrager of kerkelijk functionaris terecht kunnen. Zij kunnen voor informatie en advies, begeleiding en ondersteuning bij dit Meldpunt terecht via tel. nr. 0180 - 42 69 55 (vragen naar mevr. A. Brouwer-Otterspeer) of via meldpunt@psychbrouwer.nl.