KBOGG

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Het kerkverband telt zestig gemeenten, verdeeld over twee classes.

LEES MEER

Er zijn vijftien commissies en deputaatschappen

LEES MEER

Het Kerkelijk Bureau is een bureau voor dienstverlenende doeleinden ten behoeve van het gehele kerkverband.

LEES MEER

Het Kerkblad verschijnt vijfentwintig keer per jaar.

LEES MEER

De kerk hoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Daarom is er een Meldpunt ingesteld.

LEES MEER

Hier vindt u het door de synode vastgestelde beleidsplan.

LEES MEER

Hier treft u informatie aan over gastopvang.

LEES MEER