KBOGG

Deputaatschappen

COMMISSIE VAN ONDERZOEK

De Commissie van Onderzoek besluit tot toelating tot de bediening van Woord en sacramenten, geeft toestemming tot proponeren en houdt gedurende de proponentsperiode toezicht op de proponent.

COMMISSIE VAN ONDERZOEK
DEPUTAATSCHAP ARTIKEL 49 DKO
DEPUTAATSCHAP VOOR CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVERHEID
REDACTIECOMMISSIE KERKBLAD
EMERITUSKAS
ALGEMENE KAS BIJZONDERE NODEN
DEPUTAATSCHAP VOOR HET KERKELIJK BUREAU
DEPUTAATSCHAP GEHANDICAPTENZORG
DEPUTAATSCHAP OUDERENZORG
DEPUTAATSCHAP PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
DEPUTAATSCHAP HUWELIJKSZAKEN
DEPUTAATSCHAP ONDERWIJS EN OPVOEDING
ADVIESCOLLEGES GESCHILLEN