KBOGG

Deputaatschappen

COMMISSIE VAN ONDERZOEK

De Commissie van Onderzoek besluit tot toelating tot de bediening
van Woord en sacramenten, geeft toestemming tot proponeren en
houdt gedurende de proponentsperiode toezicht op de proponent.

COMMISSIE VAN ONDERZOEK
DEPUTATEN ARTIKEL 48/49 DKO
DEPUTATEN VOOR CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVERHEID
DEPUTATEN ONDERWIJSZAKEN
REDACTIECOMMISSIE KERKBLAD
EMERITUSKAS
ALGEMENE KAS BIJZONDERE NODEN
DEPUTATEN VOOR HET KERKELIJK BUREAU
DEPUTATEN GEHANDICAPTENZORG
DEPUTATEN OUDERENZORG
DEPUTATEN PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
DEPUTATEN ICT-AANGELEGENHEDEN
DEPUTATEN HUWELIJKSZAKEN
ADVIESCOLLEGES GESCHILLEN